Dækelementer

De anvendte profiltyper til dækelementer består hovedsageligt af 89mm eller 150mm profiler. Dækelementer udføres i to forskellige konstruktionstyper. Gitterdragere eller rammeløsninger.

Gitterdragere

Den første type konstruktion er opbygget på samme måde som spær-elementerne. Med en topskinne og en bundskinne. Ind imellem disse laves krydsudvekslinger i samme profiltype som top- og bundskinne. Denne krydskonstruktion giver elementet en meget tor styrke og holdbarhed. Disse elementer monteres som et bjælkelag i dækket. Denne type konstruktion anvendes hovedsageligt i de områder hvor der stilles store krav til bæreevnen.

Denne type opbygning har en fordel hvad angår tekniske installationer da der er plads ind imellem krydsstiverene til at trække kabler, ventilationsrør osv.

Rammeløsning

Den anden type element består hovedsageligt af 150 eller 254mm profiler. I denne type element vender profilerne på højkant. Elementerne projekteres så de danner en samlet ramme der dækker det ønskede areal. Denne løsning anvendes hovedsageligt i mindre rum hvor der ikke stilles vanskelige krav til statikken.

Ydermere anvendes denne type rammeløsning også til nedstroppede lofter, mindre tagløsninger og til repos.

Kontakt Bygcom

Ring +45 60 68 53 63

Vi tilbyder Bygherrer