Ydervægselementer

De anvendte profiltyper til ydervægselementer består hovedsageligt af 89mm profiler. I nogle tilfælde anvendes også 150mm profiler. Det bestræbes at anvende 89mm i største delen af ydervægselementer, men der kan være tilfælde hvor statikken kræver et kraftigere materiel, eller situationer hvor der skal føres et afløb eller tilsvarende, som ikke kan være i et 89mm profil.

Stolpeafstanden i ydervæggene tilpasses den indvendige beklædning, for at gøre det videre arbejde nemmere. Derfor placeres stolperne pr. 450mm og 300mm i vådrumszoner, medmindre det af statiske årsager ikke kan lade sig gøre. Dette kan blandt andet være i forbindelse med vindues- og døråbninger, lodrette kræfter fra ovenstående elementer og understøtning af etagedæk eller tag.

Ydervægselementer forsynes ved fabrikation med tværgående installationshuller i både top og bund. Dette sikrer en effektiv og nem montage af f.eks. kabler i det videre forløb.

Alle vores ydervægselementer, kan efter ønske, leveres beklædt på udvendig side med en ”kaliumsilikatplade”. Denne plade kan fungere som dampspærre i bygningen. Derudover fungerer denne plade som vindplade. Alle plader skydes fast på stålkonstruktionen og ligges i en fuge så den er helt tæt. Ønskes kaliumsilikatpladen anvendt som dampspærre monterer vi ydermere en dampspærrefolie i toppen af elementerne der kan forbindes med den overliggende konstruktion. Det samme gør sig gældende i vinduesåbninger. Folien bliver fuget ind imellem stål og plade, så der derved kommer en klemt samling.

Kontakt Bygcom

Ring +45 60 68 53 63

Vi tilbyder arkitekter