CO2 reduceret stål

Bæredygtige og miljøvenlige produktionsmetoder

Der arbejdes på højtryk for at skabe en mere grøn produktion af råstål, nedenstående giver et indblik i de forskellige metoder samt initiativer der er de mest aktuelle.

Produktionen af CO2-reduceret stål involverer anvendelse af mere bæredygtige og miljøvenlige produktionsmetoder for at minimere udledningen af drivhusgasser, især kuldioxid (CO2). Her er nogle af de nøglemetoder og teknologier, der anvendes for at producere CO2-reduceret stål:

Elektrisk bueovn (Electric Arc Furnace, EAF)

Genbrug af Skrot: EAF-metoden fokuserer primært på at genbruge stålaffald (skrot) som råmateriale. Ved at bruge skrot i stedet for jernmalm minimeres behovet for udvinding og forarbejdning af råmaterialer, hvilket reducerer CO2-udledningen.

Elektrisk Energi: EAF bruger elektricitet som hovedenergikilde i stedet for kul eller kulstof, hvilket bidrager til at mindske CO2-udslippet. Hvis elektriciteten kommer fra vedvarende energikilder som sol- eller vindenergi, kan det yderligere reducere den samlede CO2-aftryk.

Vandstoffremstilling

Direkte Reduktion med Vandstoff: En alternativ til traditionel jernmalmreduktion ved hjælp af kul er at bruge vandstoff til direkte reduktion af jernmalm. Dette eliminerer udledningen af CO2 fra kulforbrænding og producerer i stedet vand og varme som biprodukter.

Karbidovn med kulstofafskærmning

Karbidprocessen med Kulstofafskærmning: Denne proces involverer brugen af kulstofafskærmningsteknikker, hvor kulstofholdige materialer anvendes til at reducere jernmalm. Dette bidrager til at minimere CO2-udledningen sammenlignet med konventionelle metoder.

Hybride Procesanlæg

Integrering af Grøn Elektricitet: Ved at integrere grøn elektricitet fra vedvarende energikilder som sol og vind i produktionsprocessen kan stålproduktionen blive mere bæredygtig og CO2-reduceret. Dette kan opnås ved hjælp af hybride procesanlæg, der kombinerer EAF-teknologien med vedvarende energikilder.

CCS (Carbon Capture and Storage)

CO2-Afskærmning og Lagring: Ved at implementere CCS-teknologier kan stålproducenter fange og lagre CO2-emissioner fra produktionsprocessen. Dette reducerer den samlede udledning og bidrager til at opnå CO2-reduceret stål.

Forskning og innovation

Udvikling af Nye Processer: Forskning og udvikling inden for stålindustrien fokuserer på at identificere og implementere nye, mere bæredygtige processer, der kan erstatte traditionelle metoder og reducere CO2-aftrykket.

Samlet set er nøglen til at producere CO2-reduceret stål at integrere flere bæredygtige metoder, optimere energiforbruget og udforske innovative teknologier, der minimerer udledningen af drivhusgasser under stålproduktionsprocessen.

Få et tilbud

Udfyld formularen og vi kontakter dig ang. et tilbud på din opgave.

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere omkring vores produkter eller andet, er du velkommen til at kontakte Martin Nielsen.

Picture of Martin Nielsen
Martin Nielsen