Spær

De anvendte profiltyper til spær-elementer består hovedsageligt af 89mm eller 150mm profiler. Hos BYGCOM arbejder vi med to forskellige spærløsninger.

Spær til flad tag og ensidig taghældning

Spær-elementerne produceres med en topskinne og en bundskinne. Ind imellem disse laves krydsudvekslinger i samme profiltype som top- og bundskinne. Denne krydskonstruktion giver spæret en meget stor styrke og holdbarhed.

Højden på det enkelte spær varierer alt efter kravet til mængden af isolering og den belastning spæret skal kunne kapere. Ved BYGCOM har vi flere metoder til at give spæret ekstra styrke, hvilket gør systemet yderst fleksibelt.

Afstanden i mellem krydsafstivningerne gør det muligt at fremføre tekniske installationer uden forhindringer. Fremgår der specielle ønsker ift. Gennemføringer af tekniske installationer af det udleverede tegningsmateriale gør vi selvfølgelig alt hvad vi kan for at tilgodese disse. Så længde de statiske forhold tillader det.

A-Spær

A-spær udføres på traditionelt vis som vi kender dem fra træindustrien. Her ligges profilerne ned og skrues sammen efter de ønskede mål. Spærene får derved en samlet tykkelse på 41mm og er klar til at få lavet undertag, blive isoleret, lægtet osv.

A-spær er som udgangspunkt en billigere løsning da der ikke anvendes den samme mængde stål. Dette gør selvfølgelig også at denne type konstruktion har nogle andre anvendelsesmuligheder end de ”flade” spær.

Kontakt Bygcom

Ring +45 60 68 53 63

Vi tilbyder Bygherrer